Waarom een luchtdichtheidsmeting van uw woning, kantoor, gebouw laten uitvoeren?

Aan de hand van een luchtdichtheidsmeting, ook wel Blower Door Test genoemd, kan u verschillende zaken doormeten en controleren. Ook bij een energielabel kan de luchtdichtheid van een woning een rol spelen. Immers, hoe luchtdichter, hoe minder energie er verloren gaat en dus hoe minder energie er nodig is om een woning te verwarmen. Op die manier kan een woning mogelijk een energielabel A woning realiseren.

  • warmteverliezen bij koud weer, die tot hogere stookkosten leiden, beperken
  • uw comfort verzekeren door onaangenaam tochtgevoel te vermijden
  • in de winter te droge binnenlucht vermijden
  • een behoorlijk functioneren van het ventilatiesysteem verzekeren
  • bij hitte het binnendringen van te warme lucht beperken
  • indringen van stof, schimmelsporen, enz. beperken
  • een goede geluidsisolatie verzekeren
  • bij brand het binnendringen van rook en zuurstof verminderen
  • vochttoename in de constructie door convectie en condensatie, eventueel gevolgd door schimmelontwikkeling en gebouwschade, vermijden.

Bij nieuwbouwprojecten is dit de eenvoudigste en goedkoopste manier om het E-peil tot 12 punten te laten zakken. De ervaring voor alleenstaande woningen en appartementen varieert, maar levert een winst van gemiddeld 6 tot 10 punten!

Wat houdt het in?

Meten is weten, dus moet er een test gedaan worden in de woning/gebouw. Deze test verloopt volgens de Europese norm NBN EN 13829. Tijdens de test wordt de woning met een ventilator op onderdruk en overdruk gezet. Bij verschillende drukken wordt het debiet aan instromende of uitstromende lucht door de ventilator gemeten. Deze luchtstroom bepaalt het niveau van luchtdichtheid van de woning/het gebouw.

Wat levert het op?

Vooraleer de meting te doen, gaan we bij lichte onderdruk op zoek naar lekken. Daarmee kunnen we het gemeten debiet tijdens deze testfase verklaren. Maar belangrijker, dit laat toe aan de lekken nog te verhelpen of naderhand de luchtdichtheid nog te (laten) verbeteren. Wij leveren hierover het nodige advies!

Hoe gaat u te werk?

Op uw eenvoudige vraag sturen we u een aangepaste offerte. Deze bevat naast informatie over de timing van de test en de voorwaarden om ze te kunnen uitvoeren ook uitleg over hoe u de test kan voorbereiden. Het Vlaamse EnergieAgentschap en de Energie-PrestatieBinnenklimaat Regelgeving leggen, naast de Europese norm NBN EN 13829, bijkomende voorwaarden op die we hierin uitgebreid opsommen. Dan rest er ons een afspraak te maken en hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn, de wind is de enige spelbreker die de meting kan verpesten. Het is best windstil op het moment van de meting